company details

Back to homepage

LanZhou Deke Engineering Materials Co.,LtdLanZhou Deke Engineering Materials Co.,Ltd
Since 2018
 

COMPANY

CONTACT

Visit Website: www.lzdkgc.com

LanZhou Deke Engineering Materials Co.,Ltd
3512 Wanda Plaza Office Bldg No. 222
Tianshui North Rd, Chengguan District

Lanzhou
Gansu, 730000
China

Phone:+86-18394165250
Fax:
Email:
Website: www.lzdkgc.com